MonNata Administratie

Financiƫle dienstverlening voor uw boekhouding, loonverwerking en belastingaangifte

OVERIGE WEETJES

BTW tarief: Vanaf 1 oktober 2012 is het 19% btw tarief verhoogd naar 21%.

Startersaftrek: U mag de eerste 3 jaar gebruik maken van deze aftrek. Om hiervoor in aanmerking te komen was u in de 1 of meer van de 5 voorgaande kalenderjaren geen ondernemer en heeft u maximaal 2 x gebruik gemaakt van deze aftrek. 

Zelfstandigenaftrek: U komt hiervoor in aanmerking mits u 1225 uur per jaar aan uw bedrijfsactiviteiten heeft besteed en u jonger dan 65 jaar bent.

Mkb-winstvrijstelling: bedraagt 14% van de winst verminderd met de startersaftrek en/of zelfstandigenaftrek en/of overige ondernemersaftrek. Als u niet aan de 1225 uren voldoet komt u toch wel in aanmerking voor deze aftrek.

Oudedagreserve: u mag over uw winst als aftrekpost aan uw oudedagreserve toevoegen tot een maximum.


Bijtelling privégebruik auto: indien u met uw auto van de zaak privé gereden heeft en u kunt niet bewijzen aan de hand van een rittenadministratie dat u niet meer dan 500 km op jaarbasis privé heeft gereden, dan dient u een bedrag bij te tellen op de ondernemerswinst. Deze bijtelling is een x% van de cataloguswaarde. Dat percentage wordt bepaald aan de hand van de CO2 -uitstoot en de leeftijd van uw auto. Deze kan 0%, 4%, 7%, 14%, 22%, of  25%.

Kleinschaligheidsinversteringaftrek: bij aanschaf van bijvoorbeeld een bedrijfsbus vanaf € 2.301, kunt u aanspraak maken op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Aan de hand van een tabel wordt het percentage bepaald en in mindering op uw winst gebracht.